Statnett SFs Pensjonskasse

Pensjonsordningene sikrer alderspensjon og uførepensjon til medlemmer og innehavere av fripoliser, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer eller barn. Lumera AS administrerer pensjonsordningene og foretar pensjonsutbetalinger for pensjonskassen.

Medlemsportal

Ved å logge inn i medlemsportalen (bruk Logg inn-knappen til høyre) får du oversikt over dine pensjonsrettigheter.
Her finner du også oppgaver over utbetalinger, pensjonsoversikter og kontoutskrifter.

Service desk

Har du spørsmål til din pensjon eller skal sende dokumenter til oss, anbefaler vi at du benytter vår Service desk (bruk knappen til høyre). Det gir en sikker forbindelse med oss, og du får melding om utvikling i saken. Du kan også kontakte oss per telefon, brev eller e-post, men vær generelt varsom med informasjonen du oppgir i e-post.

Statnett SFs Pensjonskasse v/Lumera, Postboks 1790 Vika, 0122 Oslo

Telefon: 22 01 25 05
Epost: statnettpk@lumera.com

Om pensjonskassen

Statnett SFs Pensjonskasse ble etablert i 1993 og har konsesjon fra Finanstilsynet. Nedenfor finner du dokumenter som gir nærmere informasjon om pensjonskassens resultater og status, hvordan virksomheten er organisert og rettigheter og plikter som partene i pensjonsordningen har.

Daglig leder i pensjonskassen er Håkon Halvorsen.

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo