Skanska Norge Konsernpensjonskasse

Velkommen til Skanska Norge Konsernpensjonskasse.  Her kan du få informasjon om din ytelsespensjon.  Pensjonskassen administrerer selv pensjonsberegninger og utbetalinger.

Skanska Norge Konsernpensjonskasse er en pensjonskasse for Skanska Norge AS og følgende konsernselskaper:
Utleiecompagniet AS, Skanska Eiendomsutvikling AS, Acusto AS, Skanska Industrial Solutions AS, Entreprenørservice AS, Skanska Husfabrikken AS, Skanska Commercial Development Norway AS og Vassbakk & Stol AS. Hver bedrift har egen avtale med pensjonskassen som styrer medlemmenes rettigheter.

 

Medlemsservice

Du kan logge inn med BankID å se dine pensjonsbeløp. Her kan du også beregne størrelsen på din alderspensjon ved ulike uttakstidspunkt. Du er velkommen til å ringe, sende e-post eller kontakte oss via Service Desk. Service desken gir en sikker forbindelse hvor du kan følge saken din.

For fullstendig oversikt over samlede pensjonsrettigheter, sjekk også nav.no, afp.no og norskpensjon.no.

Kontakt

Epost: skanskapensjon@lumera.com
Telefon: 22 01 25 03
Daglig leder: Finn Erik Bjerke

Skanska Norge Konsernpensjonskasse
Postboks 1175, Sentrum
0107 Oslo.
Besøksadresse: Lakkegata 53, Oslo

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo