A/S Norske Shells Pensjonskasse

Velkommen til A/S Norske Shells Pensjonskasse. Her kan du få informasjon om din pensjon og kontakte medlemsservice. Lumera AS (som tidligere het Eikos AS) administrerer pensjonsberegninger og utbetalinger for A/S Norske Shells Pensjonskasse.

Medlemsservice

Har du spørsmål til din pensjon kan du velge mellom å ringe, sende e-post eller kontakte oss via internett (Service desk). Service desk gir en sikker forbindelse med saksoppfølging som du kan følge.

Vi anbefaler at du kontakter oss via Service desk, men du kan også sende e-post til shellpensjon@lumera.com eller ringe oss på telefonnummer 22 01 25 08.

Kontakt

Daglig leder: Øyvind Grini
Telefon: 22 01 25 08
Epost: shellpensjon@lumera.com

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo