Mustad Industrier AS Pensjonskasse


Om Pensjonskassen

Mustad Industrier AS Pensjonskasse ble etablert i 1998 og har konsesjon fra Finanstilsynet. Nedenfor finner du dokumenter som gir nærmere informasjon om pensjonskassens resultater og status, hvordan virksomheten er organisert og rettigheter og plikter som partene i pensjonsordningen har.

Daglig leder i pensjonskassen er Steinar Jacobsen.

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo