MP Pensjon

MP Pensjon ble stiftet den 30.11.1944 og er i dag en av de største private pensjonskasser som fremdeles er åpne for nye medlemmer. Pensjonsordningen er en ytelsespensjonsordning.

Pensjonsordningene sikrer alderspensjon, uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og barn. MP Pensjon forvalter også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte.

Fra 01.01.2019 har MP Pensjon skiftet systemleverandør og med det bedre muligheter til å ha oversikt over egen pensjon.

Ved å logge inn får du oversikt over de pensjonsrettigheter som vi har registrert på deg, og de ansettelsesperioder som ligger til grunn for pensjonsopptjeningen. Her vil også lønnsslipper, medlemsoppgaver og kontoutskrifter bli lagret.

Medlemsservice

Har du spørsmål til din pensjon kan du velge mellom å ringe, sende e-post eller kontakte oss via internett (Service desk). Service desk gir en sikker forbindelse med saksoppfølging som du kan følge.

Kontakt

Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo
Postadresse: Postboks 665 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 40 48 50
Epost: mp@lumera.com For spørsmål som gjelder pensjon, fripolise, medlemskap og lignende.
For å kunne se svaret fra MP Pensjon må du logge deg inn - Trykk her for pålogging
Epost: firmapost@meipen.no For alle andre henvendelser.

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo