DNV ytelsesbaserte pensjonsordninger

Velkommen til DNV ytelsesbaserte pensjonsordningers websider. Her kan du få informasjon om din pensjon og kontakte medlemsservice. Lumera AS (som tidligere het Eikos AS) administrerer pensjonsberegninger og utbetalinger for DNV ytelsesbaserte pensjonsordninger.

DNV Pensjonskasse ble etablert i 1983 og er en av de større private pensjonskassene. Pensjonsordningene sikrer alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer eller barn. Utover dette forvalter pensjonskassen også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte.

Fra 2016 har Lumera ansvar for kontoføring, pensjonsberegninger og –utbetalinger for DNV  ytelsesbaserte pensjonsordninger.

Ved å logge inn får du oversikt over de pensjonsrettigheter som vi har registrert på deg, og de ansettelsesperioder som ligger til grunn for pensjonsopptjeningen. Her vil også lønnsslipper, medlemsoppgaver og kontoutskrifter bli lagret.

Medlemsservice

Har du spørsmål til din pensjon kan du velge mellom å ringe, sende e-post eller kontakte oss via internett (Service desk). Service desk gir en sikker forbindelse med saksoppfølging som du kan følge.

Vi anbefaler at du kontakter oss via Service desk, men du kan også sende e-post til DNVpensjon@lumera.com eller ringe oss på telefonnummer 22 01 25 06.

Kontakt

Daglig leder: Tom Arild Vestby
Telefon: 22 01 25 06
Epost: DNVpensjon@lumera.com

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo