Aker Pensjonskasse

Velkommen til Aker Pensjonskasses websider. Her kan du få informasjon om din pensjon og kontakte medlemsservice. Lumera AS (som tidligere het Eikos AS) administrerer pensjonsberegninger og utbetalinger for Aker Pensjonskasse.

Aker Pensjonskasse ble etablert i 1990, og er en av de større private pensjonskassene. Pensjonskassen sikrer ansatte i mange norske Aker bedrifter en tilleggspensjon utover det man får fra folketrygden. Pensjonskassen har ca. 150 aktive medlemmer, ca. 3000 pensjonister og nesten 13 000 fripoliser, og har en forvaltningskapital på 4,9 milliarder kroner pr. 2016. Vi er lokalisert på Fornebuporten i Oksenøyveien på Fornebu.

Fra 2017 har Lumera ansvar for kontoføring, pensjonsberegninger og –utbetalinger for Aker Pensjonskasse.

Pensjonskasseforeningen samarbeider med Storebrand om bank og forsikring

  • Aker Pensjonskasse er medlem av Pensjonskasseforeningen som har inngått samarbeid med Storebrand. Her kan du få gode priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring.
  • Tilbudet gjelder for alle rettighetshavere; fripoliser, oppsatte og pensjonister.
  • All saksbehandling gjøres av Storebrand. Alt gjøres elektronisk, men man kan ha dialog med rådgivere hos Storebrand både på telefon og chat.
  • Følg lenken https://www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen for detaljer.

Medlemsservice

Har du spørsmål til din pensjon kan du velge mellom å ringe, sende e-post eller kontakte oss via internett (Service desk). Service desk gir en sikker forbindelse med saksoppfølging som du kan følge.

Vi anbefaler at du kontakter oss via Service desk, men du kan også sende e-post til AkerPensjon@lumera.com eller ringe oss på telefonnummer 22 01 25 07.

Kontakt

Oksenøyveien 8
Postboks 169, 1325 Lysaker
Telefon: 67 51 30 00
Daglig leder: Berit Mørck
Finanssjef: Henrik Berge-Hofstad
Pensjonsrådgiver: Annette Witzøe
Epost: pensjonskassen@akerpensjonskasse.com

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo