Aker pensjonskasse - ytelsespensjonsordning

Velkommen til Aker pensjonskasses webside. Her kan du få informasjon om dine pensjonsordninger og fripoliser på alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon til ektefelle eller barn.

Aker pensjonskasse ble etablert i 1990, og er en av de større private pensjonskassene i Norge. Pensjonskassen er lukket for opptak av nye medlemmer. Vi er lokalisert i Akerkvartalet i Oksenøyveien 8 på Fornebu.

Lumera administrerer pensjonsordningene og foretar pensjonsutbetalinger på våre vegne.

Medlemsportal

Ved å logge inn i medlemsportalen (velg Logg inn til høyre på siden) får du oversikt over dine pensjonsrettigheter. Her finner du oppgaver over utbetalinger, pensjonsoversikter og kontoutskrifter. Du kan også her melde uttak av din alderspensjon eller få beregnet tidlig uttak av din fripolise. Husk å registrere ditt kontonummer og private e-postadresse. 

Service desk

Har du spørsmål til din pensjon eller skal sende dokumenter til oss, anbefaler vi at du benytter vår Service desk (velg Service desk til høyre). Det gir en sikker forbindelse med saksoppfølging som du kan følge. Du kan også kontakte oss per telefon, brev eller e-post, men vær generelt varsom med informasjonen du oppgir i e-post.

Aker pensjonskasse v/Lumera, Postboks 1790 Vika, 0122 Oslo

Telefon: +47 22 01 25 07
E-post: akerpensjon@lumera.com

Ny reforhandlet avtale mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand på private lån og forsikringer

Som medlem av Pensjonskasseforeningen får medlemmer av Aker pensjonskasse svært gode betingelser på boliglån og forsikringer i Storebrand.
I tillegg til individuell prissetting av boliglån og gode rabatter på skadeforsikringer, får du som medlem av Aker pensjonskasse individuell oppfølging med egen kontaktperson i Storebrand Bank. For å se alle tilbud kan du gå inn på vår egen side her Pensjonskasseforeningen - Storebrand.

Kontakt

Oksenøyveien 8
Postboks 169, 1325 Lysaker
Telefon: 67 51 30 00
Daglig leder: Berit Mørck
Finanssjef: Henrik Berge-Hofstad
Senior pensjonsrådgiver: Annette Witzøe
Epost: pensjonskassen@akerpensjonskasse.com

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo