eikos header 1400x550 1

lumera logo

Lumera tilbyr system-, aktuar og administrasjonstjenester for norske pensjonskasser, virksomheter og pensjons- og livsforsikringsselskaper.

Eikos skifter navn til Lumera

Eikos AS har siden 2019 vært eiet av det svenske insurtech-selskapet Itello. Eikos og Itello har fortsatt å operere under separate navn, men fra 21. april 2021 vil begge selskapene operere under felles navn Lumera. Mer informasjon om Lumera og bakgrunnen for det nye navnet finner her.

Pensjonskasser

Lumera leverer systemløsninger og administrerer en rekke norske, private pensjonskasser og pensjonsordninger. Trykk på linken under for å komme til den enkelte pensjonsordnings hjemmeside.

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

logo hvit

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo