Lumera tilbyr system-, aktuar og administrasjonstjenester for norske pensjonskasser, virksomheter og pensjons- og livsforsikringsselskaper.

Aktuartjenester

Med vårt sterke aktuarmiljø kan vi tilby høyt kvalifisert rådgivning, beregninger og analyser innen livsforsikring og pensjon.

Systemløsninger

Vår kombinasjon av systemutviklingskompetanse og fagkunnskap innen livsforsikring og pensjon er unik i det norske markedet. Våre løsninger er tilpasset norske forsikringsregelverk og markedsforhold.

Pensjonskasse

Lumera (tidligere Eikos AS) kan tilby komplett samlet leveranse, eller delleveranse av en eller flere av tjenestene i en nøkkelferdig pensjonskasse.

Pensjonskasser

Lumera leverer systemløsninger og administrerer en rekke norske, private pensjonskasser og pensjonsordninger. Trykk på linken under for å komme til den enkelte pensjonsordnings hjemmeside.

Lumera AS er en høyt kvalifisert, uavhengig aktør som kombinerer
betydelig innsikt i forsikrings- og pensjonsprodukter med system-
kompetanse, markedskunnskap og erfaring.

Kontakt

Telefon: 22 01 25 00
E-post: post@lumera.com

Besøksadresse

Tordenskiolds gate 6
N-0160 Oslo, Norway

Postadresse

Postboks 1790
Vika N-0122 Oslo